14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Arbejdsulykker anmeldes til det forsikringsselskab, hvor forsikringen er tegnet. Hvis der ikke er tegnet forsikring, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 4, § 48, stk. 5 og 6, og § 52, skal skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

•••

Stk. 2 Ved forsikringsselskab forstås i denne bekendtgørelse:

  • 1) et forsikringsselskab, der tegner arbejdsulykkesforsikring efter lov om arbejdsskadesikring,

  • 2) en selvforsikrende kommune eller statsmyndighed, jf. lovens § 48, stk. 5, eller

  • 3) en arbejdsgiver, der er fritaget for at tegne forsikring, jf. lovens § 88.

•••
profile photo
Profilside