14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Tilskadekomne eller dennes efterladte kan efter lovens § 36 inden for en frist på 1 år fra arbejdsulykken selv anmelde en arbejdsulykke, der ikke anmeldes af arbejdsgiveren efter reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Anmelder tilskadekomne eller dennes efterladte en arbejdsulykke efter stk. 1, anvendes en blanket, der kan hentes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside