14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Anmeldepligten påhviler den sikringspligtige arbejdsgiver. Pligten til at anmelde gælder også for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

•••

Stk. 2 Anmeldelse kræver ikke tilskadekomnes samtykke, dog kan den tilskadekomne altid bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ikke at behandle en sag, der er anmeldt efter §§ 3-5.

•••

Stk. 3 For personer, der er kommet til skade under arbejde i privat husholdning eller under udførelse af privat tjeneste, og for hvem der ikke er sikringspligt, jf. lovens § 48, stk. 6, påhviler anmeldepligten arbejdsgiveren.

•••

Stk. 4 For tilskadekomne selvstændige og medarbejdende ægtefæller, som har tegnet forsikring for sig selv efter lovens § 48, stk. 2, og for personer, der er kommet til skade under forsøg på redning af menneskeliv her i landet, jf. lovens § 4, stk. 2, skal anmeldelsen foretages af den tilskadekomne selv eller dennes efterladte.

•••
profile photo
Profilside