14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Anmeldelse m.v.
En arbejdsulykke, der antages at kunne begrunde krav på ydelser efter loven, skal anmeldes snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

•••

Stk. 2 Er en arbejdsskade ikke anmeldt efter stk. 1, skal skaden anmeldes senest på 5–ugers–dagen for skadens indtræden, hvis tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

•••

Stk. 3 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal inden 48 timer underrettes om dødsfald, der må antages at skyldes en arbejdsskade. Det samme gælder ethvert dødsfald, der er indtruffet på en arbejdsplads. Underretning skal finde sted, selv om den skade, der kan have medført dødsfaldet, allerede er anmeldt efter stk. 1 eller stk. 2.

•••

Stk. 4 Anmeldelsen anses for modtaget på det tidspunkt, hvor meddelelsen registreres automatisk i det fælles anmeldesystem, jf. stk. 5. Anmeldelsen er rettidig, når den er modtaget senest kl. 24.00 på fristdagen. Kan modtagelsestidspunktet ikke fastlægges som følge af problemer i det fælles anmeldesystem eller andre lignende problemer, anses anmeldelsen for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor anmeldelsen blev afsendt, hvis der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.

•••

Stk. 5 Anmeldelse skal ske digitalt via Arbejdstilsynets og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings fælles anmeldelsessystem, medmindre anmeldelse sker efter stk. 7 eller § 5.

•••

Stk. 6 Anmeldelse efter stk. 5 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.

•••

Stk. 7 Anmelder arbejdsgivere uden CVR-nummer arbejdsulykker, anvendes en blanket, der kan hentes på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside