14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder for ulykker, der anmeldes den 1. januar 2017 eller senere.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 733 af 25. juni 2010 om anmeldelse af ulykker ophæves.

•••
profile photo
Profilside