14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Straf
Undladelse af anmeldelse efter reglerne i § 1, § 3, stk. 1-2, og § 9, stk. 1, straffes med bøde, jf. lovens § 82, stk. 3.

•••

Stk. 2 Henvendelse til politiet vedrørende bødeforlæg foretages af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

•••
profile photo
Profilside