14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1629 af 16. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Dispensation
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan i ganske særlige situationer undtage arbejdsgiveren fra digital anmeldelse og digital kommunikation.

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse, jf. stk. 1, om anmeldelser, der er sendt både til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovens § 35, stk. 5, og § 75, stk. 6, i arbejdsmiljøloven.

•••

Stk. 3 Undtagelse fra pligten til at anmelde digitalt, jf. stk. 1, forudsætter ansøgning fra den anmeldepligtige arbejdsgiver, jf. § 4. Ansøgningen skal ske i forbindelse med den konkrete anmeldelse. Arbejdsgiveren kan ikke undtages fra pligten til at anmelde digitalt efter reglerne i denne bekendtgørelse, hvis pågældende har adgang til computer og internet.

•••

Stk. 4 Ansøgning om dispensation, jf. stk. 3, skal fremsendes samtidig med anmeldelsen. Ansøgning om dispensation kan ske på en blanket, der ligger på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside. Blanketten indeholder samtidig mulighed for at anmelde arbejdsulykken.

•••

Stk. 5 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse om dispensation kan påklages til Ankestyrelsen, jf. lovens § 44, stk. 1, nr. 4.

•••
profile photo
Profilside