Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1040 af 22. juni 2020

§ 2

En fusion kan anmeldes enten almindeligt eller forenklet.

Stk. 2 Ved en almindelig anmeldelse af en fusion anvendes bilag 1. Anmeldelsen skal vedlægges en særskilt ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for almindelig anmeldelse af en fusion, jf. bilag 1.

Stk. 3 Ved en forenklet anmeldelse af en fusion anvendes bilag 2. Anmeldelsen skal vedlægges en særskilt ikkefortrolig udgave heraf og indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema til brug for forenklet anmeldelse af en fusion, jf. bilag 2.