Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

§ 7

Finanstilsynet sender kopi af de registrerede anmeldelser til enhver person, der beder herom. Finanstilsynet kan forlange, at den pågældende nærmere angiver den eller de anmeldelser, der ønskes kopi af.

Stk. 2 Hvis Finanstilsynet ikke har sendt den i stk. 1 nævnte kopi til en person senest 10 dage efter, at den pågældende har bedt tilsynet herom, skal tilsynet underrette den pågældende om grunden hertil. Finanstilsynet skal samtidig oplyse, hvornår den pågældende kan forvente at modtage kopien.

Stk. 3 Finanstilsynet er berettiget til at kræve betaling for kopiering og fremsendelse af de i registreret indførte anmeldelser med tilhørende bilag. Betalingerne må ikke overstige den betaling, der er anført i bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen.