Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 932 af 07. april 2013

Offentlig tilgængelighed
§ 4

Anmeldelsen er offentlig tilgængelig, når den er registreret i Finanstilsynet, jf. dog §§ 5 og 6.

Stk. 2 Det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed er offentlig tilgængeligt, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, og hvis livsforsikringsselskabet som følge heraf i overensstemmelse med § 2, stk. 9, vælger at indsende et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet hvor disse dele er udeladt, er det alene sidstnævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, der er offentlig tilgængeligt.