14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 932 af 07. April 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Aktuarerklæring
En anmeldelse efter § 2 skal være vedlagt en særskilt erklæring fra livsforsikringsselskabets ansvarshavende aktuar vedrørende de anmeldte forhold. Erklæringen skal indsendes til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar. Aktuaren skal i sin udtalelse erklære, om aktuaren er enig i, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med § 21, stk. 1-4, i lov om finansiel virksomhed. Aktuaren skal endvidere erklære, om aktuaren er enig i livsforsikringsselskabets redegørelse efter § 3.

•••

Stk. 2 Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Aktuarerklæring«, skal benyttes.

•••

Stk. 3 Den i stk. 1 nævnte erklæring er ikke offentlig tilgængelig.

•••
profile photo
Profilside