14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 932 af 07. April 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Bemyndigelse, underskrift og indsendelse
Det skal fremgå af livsforsikringsselskabets procedure for anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri, hvilke personer livsforsikringsselskabet har bemyndiget til at underskrive anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed og det i § 2, stk. 8 og 9, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed.

•••

Stk. 2 Anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed samt ændringer heri skal indsendes til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar. Den underskrevne anmeldelse, inkl. den hertil hørende aktuarerklæring samt eventuelle redegørelser i henhold til § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1, skal enten indsendes i papirform eller elektronisk til Finanstilsynet.

•••

Stk. 3 Det i § 2, stk. 8 og 9, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed skal indsendes elektronisk til Finanstilsynet i ét underskrevet eksemplar.

•••
profile photo
Profilside