14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 932 af 07. April 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Uanset § 2, stk. 3, kan livsforsikringsselskabet anføre de til en anmeldelse hørende forsikringstekniske beregninger og metoder, som livsforsikringsselskabet betragter som en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, og som livsforsikringsselskabet selv behandler fortroligt, i et særskilt bilag. Det af Finanstilsynet hertil udarbejdede skema, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, skal benyttes.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan træffe beslutning om, at hele bilaget eller dele af bilaget, der er benævnt »Redegørelse i henhold til § 5, stk. 1«, ikke skal være offentligt tilgængeligt, hvis tilsynet konkret vurderer, at der er tale om en egentlig nyskabelse i forhold til tilgængelig viden på området, samt at livsforsikringsselskabet kan lide væsentlig økonomisk skade ved offentliggørelsen, eller at offentliggørelsen ville give andre livsforsikringsselskaber en uberettiget konkurrencemæssig fordel.

•••
profile photo
Profilside