14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 932 af 07. April 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Offentlig tilgængelighed
Anmeldelsen er offentlig tilgængelig, når den er registreret i Finanstilsynet, jf. dog §§ 5 og 6.

•••

Stk. 2 Det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed er offentlig tilgængeligt, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Hvis det i § 2, stk. 8, nævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed indeholder dele, der i henhold til § 5, stk. 2, ikke er offentlig tilgængelige, og hvis livsforsikringsselskabet som følge heraf i overensstemmelse med § 2, stk. 9, vælger at indsende et ekstra eksemplar af det sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed til Finanstilsynet hvor disse dele er udeladt, er det alene sidstnævnte sammenskrevne tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, der er offentlig tilgængeligt.

•••
profile photo
Profilside