Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

Opfordring til konfirmatorisk PCR test ved positiv antigen-selvtest
§ 6

Offentlige og private behandlingssteder, autoriserede sundhedspersoner, offentlige og private dagtilbud, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, der stiller materiale til rådighed for, at personer kan foretage antigentest af sig selv for infektion med SARS-CoV-2, skal sikre, at den testede person ved positivt prøveresultat opfordres til snarest muligt at lade sig teste med PCR test med henblik på bekræftelse af prøveresultatet.