Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

§ 5

Pligt til anmeldelse efter § 1 og § 4 omfatter ikke:

  • 1) Private personer, der på eget initiativ foretager test af sig selv, pårørende eller andre for infektion med SARS-CoV-2.

  • 2) Private og offentlige virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner, udøvere af liberale erhverv samt andre aktører, som udbyder, forestår eller foretager test med CE-mærkning til selvtest for infektion med SARS-CoV-2 uden supervision af en autoriseret sundhedsperson eller af en, der arbejder under en autoriseret sundhedspersons ansvar, med undtagelse af de i § 1, stk. 1 og § 4, stk. 1 nævnte aktører.

Stk. 2 Anmeldelse efter § 1 og § 4 kan kun foretages af aktører som nævnt i § 1, stk. 1 og § 4, stk. 1.