Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

Anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed af positive resultater af test for SARS-CoV-2
§ 4

Offentlige og private behandlingssteder, regionsråd, kommunalbestyrelser samt offentlige og private skoler og uddannelsesinstitutioner, som forestår eller foretager test af personer for infektion med severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), skal efter konkret eller generel anmodning fra Styrelsen for Patientsikkerhed straks og uden unødig forsinkelse anmelde positive prøveresultater af antigentest og PCR-test for SARS-CoV-2 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 Positive prøveresultater af antigentest og PCR-test, samt andre ligeværdige nucleinsyrebaserede tests, der påviser SARS-CoV-2 eller undertyper heraf, skal anmeldes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed i tilfælde af tekniske svigt i forbindelse med anmeldelse til Statens Serum Institut.

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed kan alene i relevant omfang anmode om oplysninger, der er omfattet af stk. 1, og kun når det er nødvendigt til brug for varetagelse af styrelsens opgaver vedrørende smitteopsporing af covid-19, herunder i tilfælde hvor anmeldelse af tekniske grunde ikke kan foretages til Statens Serum Institut.