Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

§ 3

Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftede tilfælde af coronavirussygdom (covid-19), er forpligtet til på forespørgsel fra Statens Serum Institut, når det vurderes nødvendigt med henblik på overvågning og på at hindre udbredelse og smitte i forbindelse med håndtering af covid-19, at indhente og afgive oplysninger om:

  • 1) patientens rejseaktiviteter, herunder rejseland, forud for diagnose,

  • 2) den testede har været i kontakt med en smittet og

  • 3) testen indgår som del af screening af en personalegruppe eller arbejdsplads.