Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2477 af 17. december 2021

§ 2

Anmeldelse efter § 1 skal foretages i alle tilfælde, hvor prøven er taget i forbindelse med behandling, herunder undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme, jf. sundhedslovens § 5, samt i forbindelse med epidemiologisk overvågning og forskning.