14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 bygger på bekendtgørelse nr. 1241 af 25. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 24. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Det laboratorium, der konstaterer SARS-CoV-2 eller antistoffer herimod i prøvemateriale fra mennesker, skal anmelde resultatet af prøven til Statens Serum Institut.

Stk. 2 Anmeldelse efter stk. 1 skal foretages uanset formålet med prøven, herunder prøver taget i forbindelse med behandling, epidemiologisk overvågning, forskning m.v.

Stk. 3 Ved påvisning af SARS-CoV-2 skal laboratoriet fremsende prøvemateriale til Statens Serum Institut med henblik på helgenomsekventering.

§2 Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftede tilfælde af COVID-19, er forpligtet til på forespørgsel at afgive yderligere oplysninger om tilfældet til Statens Serum Institut efter nærmere aftale med Sundhedsstyrelsen.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. august 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 665 af 20. maj 2020 om anmeldelse af COVID-19 ophæves.

profile photo
Profilside