Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 799 af 03. juni 2022

§ 2

Anmeldelse efter § 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY.

Stk. 2 Anmeldelse efter § 1 skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 1.