Bekendtgørelse om andre aktører § 11

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om andre aktører er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1183 af 25. november 2019

§ 11

Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør ved henvisning til arbejde, ved indkaldelse af personen til samtale eller aktiviteter samt ved afgivelse af tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats oplyse personen skriftligt om, at der ved udeblivelse, manglende medvirken eller afslag vil ske en underretning til arbejdsløshedskassen, og at det vil kunne få konsekvenser for personens ret til dagpenge.

Stk. 2 Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Stk. 3 Når anden aktør varetager beskæftigelsesindsatsen for personer, der er omfattet af målgruppen i § 6, nr. 6-8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal anden aktør samtidig med afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt informere personen om konsekvensen for ydelsen, hvis personen uden rimelig grund afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v. samt om hvilke skridt, personen, der udebliver m.v., skal tage for igen at blive berettiget til ydelse.