Bekendtgørelse om andre aktører Kapitel 7

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om andre aktører er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1183 af 25. november 2019

Kapitel 7 Klageadgang
§ 16

Klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge kan inden 4 uger indbringes for jobcenteret af den, som afgørelsen vedrører. Klagen skal sendes til anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til jobcenteret med anden aktørs eventuelle bemærkninger.

Stk. 2 Ved klager over en afgørelse efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal jobcenteret modtage klagen med anden aktørs genvurdering af sagen senest 5 arbejdsdage efter, at klagen er modtaget hos anden aktør, medmindre anden aktør ved genvurderingen har givet klageren fuldt ud medhold. Det samme gælder ved klager over afgørelser efter lov om sygedagpenge om, at personen skal have et tilbud efter kapitel 11-14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 3 Når jobcenteret har truffet afgørelse i en sag om klage over en afgørelse fra anden aktør efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge, gælder reglerne om klageadgang over jobcenterets afgørelser, jf. §§ 204 og 205 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, § 17 a i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og § 77 i lov om sygedagpenge.