Bekendtgørelse om andre aktører Kapitel 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om andre aktører er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1183 af 25. november 2019

Kapitel 6 Kommunens tilsyn med andre aktørers opgavevaretagelse
§ 15

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med anden aktørs varetagelse af opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., og lov om sygedagpenge. Kommunen skal i den forbindelse sikre, at anden aktør varetager opgaverne efter gældende regler.