Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2014

Risiko
§ 6

En dansk UCITS må ikke bruge klassespecifikke aktiver til at eksponere en andelsklasse for en samlet risiko, der overstiger værdien af den del af afdelingens formue, som andelsklassen oppebærer afkast af.