Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2014

Klassespecifikke aktiver
§ 4

En dansk UCITS kan placere en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, jf. § 3, stk. 1, nr. 6.

Stk. 2 En dansk UCITS må ikke placere så stor en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, at en andelsklasses investeringspolitik ikke grundlæggende er den samme som afdelingens investeringspolitik, som denne er fastlagt i vedtægterne.