14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 668 af 17. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Oplysninger
En dansk UCITS skal på sin hjemmeside oplyse nærmere om en andelsklasses karakteristika i henhold til § 3, stk. 1, herunder oplysninger om

  • 1) hvilken valuta andelsklassen er denomineret i,

  • 2) hvilken type af investorer andelsklassen markedsføres overfor,

  • 3) emissionstillæg og indløsningsfradrag,

  • 4) administrationsomkostninger, rådgivningsomkostninger og markedsføringsomkostninger,

  • 5) den anvendte prisberegningsmetode,

  • 6) hvor stor en del af andelsklassens formue, den danske UCITS kan anvende til klassespecifikke aktiver,

  • 7) udlodningsprofil,

  • 8) minimumsindskud, og

  • 9) andre karakteristika omfattet af § 3, stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis en afdeling har klassespecifikke aktiver, skal det endvidere fremgå af den danske UCITS’ hjemmeside, hvad formålet er, og hvilken betydning det har for den enkelte andelsklasses investeringspolitik, som beskrevet i prospektet.

•••
profile photo
Profilside