14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 668 af 17. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Omkostninger
En dansk UCITS må ikke lade én andelsklasse afholde en anden andelsklasses omkostninger.

•••

Stk. 2 Rådgivningsomkostninger, der vedrører fællesporteføljen skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

•••

Stk. 3 Løbende handelsomkostninger, der vedrører fællesporteføljen skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

•••

Stk. 4 Handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning, der vedrører fællesporteføljen, skal bæres af den andelsklasse, hvor emission og indløsning finder sted.

•••

Stk. 5 Uanset bestemmelsen i stk. 4 kan en dansk UCITS fordele handelsomkostninger, som nævnt i stk. 4, mellem andelsklasser i samme afdeling, der

  • 1) anvender enkeltprismetode eller modificeret enkeltprismetode ved prisberegning, og

  • 2) retter henvendelse til samme type investorer.

•••

Stk. 6 Handels- og rådgivningsomkostninger, der alene vedrører klassespecifikke aktiver, skal bæres af andelsklassen alene.

•••

Stk. 7 Handels- og rådgivningsomkostninger, der vedrører aktiver som flere men ikke alle andelsklasserne i en afdeling oppebærer afkast af, skal fordeles i et forhold, der svarer til den del af aktiverne, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

•••

Stk. 8 Markedsføringsomkostninger, der alene vedrører én andelsklasse skal bæres af andelsklassen alene.

•••

Stk. 9 Omkostninger, der ikke kan henføres direkte til en bestemt andelsklasse skal fordeles mellem andelsklasserne i et forhold, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklasserne oppebærer afkast af.

•••

Stk. 10 Bestyrelsen for en dansk UCITS skal påse, at principperne i stk. 1-9 overholdes.

•••
profile photo
Profilside