14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 668 af 17. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Klassespecifikke aktiver
En dansk UCITS kan placere en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, jf. § 3, stk. 1, nr. 6.

•••

Stk. 2 En dansk UCITS må ikke placere så stor en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, at en andelsklasses investeringspolitik ikke grundlæggende er den samme som afdelingens investeringspolitik, som denne er fastlagt i vedtægterne.

•••
profile photo
Profilside