14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 668 af 17. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En dansk UCITS kan oprette andelsklasser i en afdeling, hvor andelsklasserne indbyrdes varierer på følgende karakteristika:

  • 1) Denominering i valuta.

  • 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor.

  • 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i § 5.

  • 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i § 5 og bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

  • 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS.

  • 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov.

  • 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende).

  • 8) Minimumsindskud.

•••

Stk. 2 Andelsklasser kan også variere på andre karakteristika end de i stk. 1 nævnte, hvis den danske UCITS kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse.

•••

Stk. 3 En redegørelse, hvori den danske UCITS godtgør som nævnt i stk. 2, skal indsendes til Finanstilsynet senest otte hverdage efter bestyrelsens beslutning om etablering af en andels-klasse, der varierer på andre karakteristika end de i stk. 1 nævnte.

•••
profile photo
Profilside