14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 668 af 17. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Indretning af andelsklasser og andelsklassers karakteristika
En dansk UCITS der opretter andelsklasser i en afdeling, skal sørge for, at anvendelsen af andelsklasser er til fordel for alle investorerne.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan påbyde en dansk UCITS at afvikle en andelsklasse i en afdeling, hvis den danske UCITS:

  • 1) ikke har sørget for, at anvendelsen af andelsklasser er til fordel for alle investorerne i afdelingen,

  • 2) placerer så stor en del af en afdelings formue i klassespecifikke aktiver, at en andelsklasses investeringspolitik ikke grundlæggende er den samme som afdelingens investeringspolitik, som denne er fastlagt i fondsbestemmelserne eller vedtægterne, eller

  • 3) ikke giver fyldestgørende oplysninger i henhold til § 18, stk. 3, i lov om investeringsforeninger m.v. ved oprettelsen af en andelsklasse.

•••
profile photo
Profilside