14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1 og 3, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter kriminalforsorgsområdets indstilling til direktoratet.

•••

Stk. 2 Afgørelse om overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1, sidste led, træffes endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

•••
profile photo
Profilside