Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 25

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 25

Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1 og 3, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter kriminalforsorgsområdets indstilling til direktoratet.

Stk. 2 Afgørelse om overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1, sidste led, træffes endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.