Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 20

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 20

Når spørgsmålet om overførsel til fængsel tages op til overvejelse, skal den indsatte orienteres herom og have lejlighed til at udtale sig.