14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Overførsel af indsatte fra arresthus til fængsel
Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 18, stk. 3. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde. Hvis kriminalforsorgsområderne er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

•••
profile photo
Profilside