Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2022

§ 1

Afgørelse om anbringelse i fængsel eller arresthus (valg af afsoningsinstitution) af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 20-23, træffes af et af kriminalforsorgsområderne eller af Direktoratet for Kriminalforsorgen, som modtager underretning af politidirektøren, efter reglerne i iværksættelsesbekendtgørelsen.