14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet. Inden der træffes afgørelse, indhentes en udtalelse fra Rigsadvokaten vedrørende spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel.

•••

Stk. 2 Selvom den indsatte er omfattet af stk. 1, træffes afgørelse om, at overførsel ikke skal ske, dog af kriminalforsorgsområdet, når spørgsmålet om overførsel til åbent fængsel efter § 7 tages op til overvejelse på kriminalforsorgsområdets initiativ, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Når betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 22, stk. 3, sidste led, eller § 25, stk. 2, sidste led, ikke længere er opfyldt, træffes afgørelse om overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

•••
profile photo
Profilside