14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Overførsel af indsatte fra lukket til åbent fængsel
Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra lukket til åbent fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 24, stk. 1, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 6, stk. 3. Er der tale om overførsel til et fængsel beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

•••

Stk. 2 Er der uenighed mellem de to kriminalforsorgsområder, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

•••
profile photo
Profilside