14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Ved behandlingen af sager om overførsel fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, stk. 1, nr. 1, 1. led og 2-4, og stk. 2, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Det i § 13, stk. 4, nævnte notat skal endvidere indeholde oplysning om, at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 28, stk. 1, nr. 4, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside