14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 24

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Overførsel af indsatte fra fængsel til arresthus
Afgørelse om overførsel af indsatte, som udstår tidsbestemt fængselsstraf, fra fængsel til arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 28, træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog § 25, stk. 2. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

•••

Stk. 2 Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

•••
profile photo
Profilside