14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Overførsel af indsatte fra arresthus til halvåben afdeling
Hvis det må anses for ubetænkeligt, og overførsel til halvåben afdeling anses for relevant i forhold til den indsattes behov, kan den indsatte overføres fra arresthus til halvåben afdeling, når betingelserne for overførsel til lukket fængsel er til stede.

•••

Stk. 2 §§ 17-18 finder tilsvarende anvendelse ved overførsel til halvåben afdeling efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside