14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 22

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Ved behandlingen af sager om overførsel fra arresthus til fængsel efter straffuldbyrdelseslovens § 27, stk. 2, nr. 2, 1. led og 3, finder § 13, stk. 1-3, og stk. 4, nr. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside