14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Der skal gøres notat om kriminalforsorgsområdets indstilling til spørgsmålet om overførsel. Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, skal notatet indeholde en begrundelse herfor. Hvis afgørelsen om afslag på overførsel efter § 17 eller § 18, stk. 2, skal træffes af kriminalforsorgsområdet, skal notatet endvidere indeholde oplysning om,

  • 1) dato for hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte, og

  • 2) at den indsatte er vejledt om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor dette fremgår af § 28, stk. 1, nr. 7-8, og om fristen for at indgive klage, jf. § 28, stk. 3.

•••

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel skal ske, og afgørelsen efter § 18, stk. 1 eller stk. 3, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom, inden sagen sendes til direktoratet.

•••

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet finder, at overførsel ikke skal ske, og afgørelsen efter § 18, stk. 1, skal træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, orienteres den indsatte herom. Samtidig spørges den indsatte, om sagen ønskes forelagt for direktoratet. Hvis den indsatte ønsker det, forelægges sagen for direktoratet. Inden spørgsmålet om overførsel til fængsel forelægges for direktoratet, skal den indsatte have lejlighed til at udtale sig, jf. § 20.

•••
profile photo
Profilside