14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Skal en dømt udstå fængselsstraf i indtil 6 måneder (kortvarig fængselsstraf), og er der efter straffuldbyrdelseslovens § 21, stk. 2 eller stk. 3, nr. 1-3, eller § 21, stk. 4, truffet bestemmelse om, at straffen skal udstås i arresthus, anbringes den dømte som udgangspunkt i et arresthus (Københavns Fængsler) i nærheden af, hvor den pågældende har bopæl eller ophold.

•••

Stk. 2 Er den dømte hjemmehørende på Færøerne, anbringes den pågældende som udgangspunkt i Arresthuset i Tórshavn.

•••
profile photo
Profilside