14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 176 af 26. February 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Overførsel af indsatte mellem ensartede afsoningsinstitutioner
Afgørelse om overførsel af indsatte mellem åbne fængsler indbyrdes, lukkede fængsler indbyrdes eller mellem arresthuse efter straffuldbyrdelseslovens § 26 og afgørelse om overførsel af indsatte mellem halvåbne afdelinger indbyrdes træffes af kriminalforsorgsområdet, jf. dog stk. 4. Er der tale om overførsel til en institution beliggende i et andet kriminalforsorgsområde, træffes afgørelsen om overførsel efter forudgående drøftelse med vedkommende kriminalforsorgsområde.

•••

Stk. 2 Hvis den indsatte udstår straf af fængsel på livstid eller forvaring, skal der, inden overførsel finder sted, ske underretning til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

•••

Stk. 3 Hvis de to kriminalforsorgsområder er uenige om, hvorvidt overførsel skal ske, afgøres sagen af det kriminalforsorgsområde, som har rejst spørgsmålet om overførsel.

•••

Stk. 4 Afgørelse om overførsel af indsatte mellem åbne fængsler indbyrdes, lukkede fængsler indbyrdes eller mellem arresthuse efter straffuldbyrdelseslovens § 26, stk. 1, nr. 4, sidste led, og afgørelse om overførsel af indsatte mellem halvåbne afdelinger indbyrdes træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen efter indstilling fra kriminalforsorgsområdet.

•••
profile photo
Profilside