Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2018 af 26. oktober 2021

§ 5

Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af en virksomhed i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens forpligtelser i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed eller §§ 184 og 186 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, fastsætter en anden afvikling end konkurs.