14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Konstaterer Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter den foretrukne afviklingsstrategi, jf. § 3, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale.

•••

Stk. 2 I de tilfælde hvor afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen opstiller flere alternative afviklingsstrategier, jf. § 3, stk. 2, og Finanstilsynet og Finansiel Stabilitet konstaterer, at der er væsentlige hindringer for afviklingen af en virksomhed eller koncern efter de alternative afviklingsstrategier, kan Finanstilsynet benytte sig af en eller flere af de i § 264, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed oplistede beføjelser til at reducere eller fjerne de væsentlige hindringer, når de er egnede, nødvendige og proportionale, medmindre reducering eller fjernelse af afviklingshindringer for en alternativ afviklingsstrategi vil hindre eller forringe gennemførelsen og troværdigheden af den foretrukne afviklingsstrategi.

•••
profile photo
Profilside