14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 En virksomhed skal på anmodning af Finanstilsynet, jf. § 261 i lov om finansiel virksomhed, i det omfang det er relevant for den pågældende virksomhedstype, kunne levere oversigter og oplysninger, jf. bilag 1, til brug for udarbejdelsen, vedtagelsen og vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet fremsætter en anmodning efter stk. 1, når oversigterne og oplysningerne ikke i forvejen er tilgængelige for Finanstilsynet, eller ikke foreligger i et format, der er brugbart ved udarbejdelsen, vedtagelsen eller vedligeholdelsen af afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen, jf. §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet fastsætter en frist for indsendelse af oversigterne og oplysningerne.

•••
profile photo
Profilside