14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 En virksomhed skal have effektive former for virksomhedsstyring, der sikrer, at nødvendige oplysninger til brug for værdiansættelser i medfør af kapitel 3 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder samt restrukturering og afvikling af en virksomhed er opdaterede. De nødvendige oplysninger er som udgangspunkt de oplysninger, som er angivet i bilag 4, i det omfang de er relevante for den pågældende virksomhedstype.

•••

Stk. 2 Oplysninger i medfør af stk. 1 skal kunne tilvejebringes, hurtigst muligt efter at en virksomhed har modtaget anmodning herom fra Finansiel Stabilitet. Har Finanstilsynet endnu ikke vurderet, at en virksomhed er nødlidende eller forventeligt nødlidende, jf. § 224 a i lov om finansiel virksomhed, kan Finansiel Stabilitet fastsætte en længere frist til at udlevere opgørelserne under hensyntagen til den konkrete situation.

•••

Stk. 3 Finansiel Stabilitet kan fremsætte anmodning i medfør af stk. 2, når Finanstilsynet kan gribe tidligt ind, jf. §§ 243 a-c i lov om finansiel virksomhed. Finansiel Stabilitet kan desuden fremsætte anmodningen, når en virksomhed er, eller der er en væsentlig risiko for, at en virksomhed inden for en kort periode vil blive konstateret nødlidende eller forventeligt nødlidende, uanset om der er iværksat genopretning eller tidlig indgriben.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1-3 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

•••
profile photo
Profilside