14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 En virksomhed skal have et system, der på anmodning fra Finansiel Stabilitet som led i Finansiel Stabilitets iværksættelse af afviklingsforanstaltninger i medfør af lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder midlertidigt og endeligt helt eller delvist kan nedskrive indskud, der overstiger Garantiformuens dækning, jf. lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6. Finanstilsynet kan dog beslutte, at stk. 1 skal finde anvendelse på en virksomhed nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3 og 6, herunder hvis afviklingsplanen eller koncernafviklingsplanen udarbejdet i medfør af §§ 259 og 260 i lov om finansiel virksomhed foreskriver en anden afvikling end konkurs.

•••
profile photo
Profilside