14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om afvikling af nævnsmøder i Ungdomskriminalitetsnævnet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 271 af 20. marts 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om afvikling af nævnsmøder i Ungdomskriminalitetsnævnet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19)

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 21. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Ungdomskriminalitetsnævnet kan beslutte, at de fysiske nævnsmøder, der er nævnt i stk. 2, gennemføres telefonisk eller som et videomøde, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk nævnsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk nævnsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 2 Følgende nævnsmøder er omfattet af stk. 1:

Stk. 3 Ungdomskriminalitetsnævnets formand eller en næstformand kan skriftligt træffe foreløbig afgørelse om opretholdelse af en afgørelse om anbringelse efter § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvis det ikke er muligt, herunder af tekniske eller praktiske grunde, at gennemføre de nævnsmøder, der er nævnt i stk. 2, nr. 3, telefonisk eller som et videomøde inden for de frister, der følger af § 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 4 En foreløbig afgørelse efter stk. 3 har gyldighed, indtil fornyet behandling i nævnet finder sted. Fornyet behandling i nævnet kan gennemføres telefonisk eller som et videomøde og skal ske så snart, at forholdene tillader det.

Stk. 5 Ungdomskriminalitetsnævnet kan beslutte, at en sag om ophør eller ændring af foranstaltninger fastsat efter §§ 12-14 eller 18, jf. § 21, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, kan afgøres på skriftligt grundlag uden afholdelse af et nævnsmøde, hvis sagens parter er enige i kommunalbestyrelsens indstilling til brug for sagens fornyede behandling, jf. § 36, stk. 1, i samme lov, og nævnet kan tiltræde denne indstilling.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

profile photo
Profilside